Stavebný dozor

Stavebný dozor sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby, zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby

Viac info

Stavbyvedúci

Vedenie realizácie stavieb podľa projektovej, rozpočtovej, technickej a výrobnej dokumentácie v súlade s právnymi a technickými normami...

Viac info

Technický dozor

Úlohou TD je kontrola priebehu prác, ich kvality, súlad s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením a právnymi predpismi...

Viac info

Poradenstvo

Zahŕňa hlavne poradenstvo pri kúpe nehnuteľnosti, posúdenie jej stavu, zistenie veku nehnuteľnosti, návrhy úspor energií...

Viac info

Fotogaléria

Zateplenie ul. Dolná Banská Štiavnica

Zateplenie ul. Bratská Banská Štiavnica

Rekonštrukcia RD Banský Studenec

RD Banský Studenec

Zateplenie ulica Učiteľská Banská Štiavnica

Žofia šachta, Banská Štiavnica

Starý zámok, Banská Štiavnica

Klopačka, Banská Štiavnica

Kammerhof , Banská Štiavnica

SBM Banská Štiavnica- Dom z Nižnej Boce

Čo ponúkame