Stavebný dozor

Stavebný dozor sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby, zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby

Viac info

Stavbyvedúci

Vedenie realizácie stavieb podľa projektovej, rozpočtovej, technickej a výrobnej dokumentácie v súlade s právnymi a technickými normami...

Viac info

Technický dozor

Úlohou TD je kontrola priebehu prác, ich kvality, súlad s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením a právnymi predpismi...

Viac info

Poradenstvo

Zahŕňa hlavne poradenstvo pri kúpe nehnuteľnosti, posúdenie jej stavu, zistenie veku nehnuteľnosti, návrhy úspor energií...

Viac info

Poradenstvo

- poradenstvo pri kúpe nehnuteľnosti, obhliadka nehnuteľnosti, posúdenie jej stavu, zistenie veku nehnuteľnosti

- diagnostika a riešenie porúch stavebných konštrukcií ako sú zatekanie, presakovanie vlhkosti,  netesnosti stavebných konštrukcií, tepelné úniky . . .

- poradenstvo pri zatepľovaní budov, výber materiálu, hrúbky, povrchovej úpravy

- návrhy úspor energií

- posudzovanie projektov, návrhy alternatívnych riešení s cieľom zníženia nákladov na výstavbu pri zachovaní technických parametrov

Čo ponúkame